Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie 14 stycznia oddalił skargę Fundacji Panoptykon na decyzję Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego dotyczącą odmowy udzielenia informacji, czy współpracowała ona z Amerykańską Agencją Bezpieczeństwa Narodowego (NSA).

W ubiegłym roku Fundacja Panoptykon zwróciła się do ABW z pytaniem, czy uczestniczyła ona w programach NSA Oakstar i Orangecrush oraz Buffalogreen.Informacje na ten temat współpracy znalazły się w materiałach dołączonych do książki Glenna Greenwalda „Snowden. Nigdzie się nie ukryjesz". Wnikało z nich, że na pewnym etapiePolska przekazywała stronie amerykańskiej nawet ponad 3 mln metadanych telekomunikacyjnych dziennie.

W czerwcu ubiegłego roku fundacja zapytała Agencję Wywiadu, ABW, CBA, Służbę Wywiadu Wojskowego i Służę Kontrwywiadu Wojskowego, czy informacje zawarte w materiałach dołączonych do książki dziennikarza są prawdziwe. Poza CBA, które zaprzeczyło współpracy, służby odmówiły udzielenia informacji na ten temat. ABW tłumaczyła, że utrudniłoby to realizację jej ustawowych zadań, gdyż w ten sposób ujawniłaby informacje o środkach, jakimi posługuje się służba oraz jej operacjach.

Warszawski WSA przychylił się do argumentacji ABW, wskazując, że ochrona ważnych interesów państwa wymaga podejmowania tajnych działań, których ujawnienia naraziłoby na ryzyko bezpieczeństwo narodowe. Fundacja podkreśla, że wyrok WSA pozostawia więc bez odpowiedzi pytanie, czy co, jeśli działania polskich służb naruszają prawa obywatelskie bądź wykorzystują narzędzia niezgodne z polskimi standardami w toku współpracy z amerykańską agencją.