Albert Stawiszyński jest prawnikiem specjalizującym się w prawie autorskim i medialnym oraz arbitrem Sądu Arbitrażowego Rynku Audiowizualnego. Był dziennikarzem „Pulsu Biznesu” i zastępcą red. nacz. miesięcznika „Kancelaria”. Zasiadał także w Krajowej Radzie Radców Prawnych. 

PS/źródło:KRRiT