Mirosław Wróblewski jest specjalistą z zakresu prawa konstytucyjnego, prawa Unii Europejskiej, prawa antydyskryminacyjnego oraz ochrony praw człowieka.

Od 2007 r. pełnił funkcję dyrektora Zespołu Prawa Konstytucyjnego i Międzynarodowego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, a od 2014 r. dyrektora Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego w tym Biurze.

Jest radcą prawnym, audytorem wewnętrznym w jednostkach sektora finansów publicznych oraz mianowanym urzędnikiem służby cywilnej (od 2005 r.).

PS/źródło:INPRIS