Pozew przeciwko swojemu ubezpieczycielowi wniósł do sądu mężczyzna, który spowodował wypadek ze skutkiem śmiertelnym. Został skazany na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu oraz grzywnę. Orzeczono wobec niego także obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej rodzinie ofiary – 10 tys. zł zadośćuczynienia za stratę bliskiej osoby.
Po uiszczeniu tej kwoty mężczyzna zgłosił się do swojego ubezpieczyciela o zwrot kosztów. Gdy ten odmówił, zdecydował się dochodzić swoich praw przed sądem. Sprawę wygrał, a ubezpieczyciel został zobowiązany do zwrotu zadośćuczynienia.