Przedsiębiorcy coraz rzadziej korzystają z usług specjalistycznych kancelarii. Tak wynika z badania „Obsługa prawna firm 2014” zrealizowanego na zlecenie DGP i Wolters Kluwer Polska
Tylko 40 proc. firm korzysta z zewnętrznych kancelarii prawnych, podczas gdy rok wcześniej deklarowało to 54 proc. przedsiębiorców. Najczęściej robią to duże podmioty. Wśród tych zatrudniających powyżej 250 osób taką współpracę prowadzi 67 proc., niezależnie od tego, że w 34 proc. istnieje wyodrębniony dział prawny. Na drugim biegunie są małe firmy (zatrudniające do 49 pracowników), wśród których tylko 38 proc. korzysta z takiej formy poradnictwa. Wśród małych przedsiębiorstw dział prawny ma tylko 4 proc.

Sami sobie sterem i prawnikiem