Ułatwia założenie i działalność. Zmniejsza nadzór administracyjny. Teraz trafi do sejmu. Prezydent podpisał projekt nowelizacji ustawy o stowarzyszeniach. Zmiany polegają między innymi na zmniejszeniu liczby osób wymaganych do założenia stowarzyszenia. Organizacje te mają też być silniejsze od strony prawnej.

Prezydent Bronisław Komorowski uważa, że dotychczasowe przepisy przez wiele lat dobrze służyły, ale przyszedł czas na ich poprawę. Jego zdaniem najważniejszą rzeczą jest usunięcie barier, które utrudniają powstawanie i działanie takich organizacji.

Zmiany są korzystne przede wszystkim dla organizacji pozarządowych, które działają jako stowarzyszenia. Prezes stowarzyszenia tych organizacji, Piotr Frączak wyraził nadzieję, że nowe przepisy szybko wejdą w życie. Frączak podkreślił, że priorytetem jest ułatwienie rejestracji i zmniejszenie nadzoru administracyjnego nad organizacjami. Teraz nowelizacją zajmą się posłowie.