Obwarowany sankcjami prawnymi zakaz dokonywania uboju zwierząt zgodnie z obrzędami religijnymi stanowi ograniczenie wolności praktyk religijnych - orzekł Trybunał Konstytucyjny.

W długo oczekiwanym wyroku sędziowie TK podkreślili, że konstytucyjna gwarancja wolności religii obejmuje możliwość podejmowania wszelkich czynności, które mają charakter religijny, nawet jeśli określone praktyki czy rytuały są nietypowe bądź kontrowersyjne z punktu widzenia opinii publicznej. Znajduje to potwierdzenie w art. 9 europejskiej konwencji praw człowieka.

TK przypomniał, że wolność uzewnętrzniania religii może podlegać ograniczeniom ustawowym tylko wtedy, gdy jest to konieczne dla ochrony bezpieczeństwa państwa, porządku publicznego, zdrowia, moralności lub wolności i praw innych osób. W jego opinii bezwzględny zakaz uboju rytualnego nie pozostaje w żadnym związku z wymienionymi warunkami. W przypadku bezpieczeństwa i higieny żywności oraz zdrowia konsumentów o braku zagrożeń świadczy dopuszczenie uboju rytualnego w rzeźni przez rozporządzenie (WE) nr 1099/2009 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania, a także dotychczasowa praktyka.