Podpisana przez prezydenta Bronisława Komorowskiego nowela ustawy o grach hazardowych została przyjęta przez Sejm 7 listopada 2014 r.

Ustawa przewiduje znaczne ułatwienia w stosunku do obecnych przepisów w urządzaniu przez organizacje pożytku publicznego loterii fantowych i gier bingo fantowych. Dziś podmioty organizujące takie loterie i gry mają obowiązek uzyskania zgody z Izby Celnej, jeżeli wartość puli wygranych przekracza wartość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w drugim kwartale w poprzednim roku (tzw. kwota bazowa), czyli obecnie nieco ponad 3 600 zł. Poniżej tego progu wystarczy zgłoszenie.

Nowela podnosi próg, do którego nie trzeba uzyskiwać zgody Izby Celnej na organizację loterii, do 15-krotności kwoty bazowej, przy czym roczna łączna wartość nagród w puli loterii fantowej nie będzie mogła przekroczyć w ciągu roku obrotowego 30-krotności kwoty bazowej. Oznacza to, że organizacja pożytku publicznego będzie mogła bez zezwolenia urządzić loterię fantową lub grę bingo fantową, w której wartość puli nagród sięgałaby obecnie prawie 57 tys. zł.

Zmiany te mają ułatwić organizowanie loterii przez organizacje dobroczynne i wyeliminować konieczność kosztownej zgody Izby Celnej, której koszt przekracza czasem korzyści z loterii. Twórcy ustawy przekonywali, że "organizowanie loterii fantowych przez organizacje pożytku publicznego w żadnej mierze nie przyczynia się do zagrożenia społeczeństwa +negatywnymi skutkami hazardu+".

Pozostałe przepisy ustawy dotyczą kwestii technicznych związanych z organizacją gier losowych, m.in. sposobu ustalania właściwości miejscowej naczelnika urzędu skarbowego, któremu należy zgłosić loterię fantową lub grę bingo fantowe, a także ustalenia sposobu informowania o zmianach wprowadzonych w regulaminie loterii i gier. Ponadto zgodnie z przyjętym w ustawie rozwiązaniem, jeśli wartość puli wygranych w loterii fantowej lub grze bingo fantowe przekracza wartość kwoty bazowej, o której mowa w art. 70 ustawy, organizacja pożytku publicznego będzie zobowiązana do uiszczenia podatku od gier.