Konkurs składać się będzie z dwóch etapów. Podczas pierwszej fazy zespoły będą musiały napisać pisma procesowe oparte na przepisach kodeksu spółek handlowych oraz kodeksu postępowania cywilnego z zakresu postępowania arbitrażowego.

Z kolei podczas drugiego etapu, do którego trafi maksymalnie osiem zespołów z najlepszymi wynikami, uczestnicy wcielą się w rolę powoda lub pozwanego i zaprezentują swoje argumenty przed panelem sędziowskim.

Kazus konkursowy dostępny jest na stronie internetowej wydarzenia.

Zapisy trwają do 14 grudnia 2014 roku.

PS/źródło: ELSA Poland