Program praktyk „Droga do kariery” jest skierowany do studentów współpracujących z Europejskim Centrum Arbitrażu (ECA). Osoby interesujące się kwestiami związanymi z arbitrażem, uczestniczący w wykładach specjalizacyjnych i seminariach dotyczących tego zagadnienia, mają szansę na płatne miesięczne praktyki w kancelarii JSLegal, specjalizującej się w rozstrzyganiu sporów oraz transakcjach korporacyjnych.

Aby wziąć udział w programie "Droga do kariery" i mieć szansę na odbycie płatnych praktyk w JSLegal, należy wysłać CV oraz list motywacyjny na adres: rekrutacja@eca.org.pl.