Konkurs składa się z dwóch etapów. Pierwsza faza pisemna polegać będzie na przygotowaniu dwóch pism procesowych - pozwu oraz odpowiedzi na pozew.

Do drugiego etapu ustnego zakwalifikuje się 8 drużyn, których pisma procesowe zdobędą najwyższe oceny.

Zespoły te wezmą udział w symulowanych rozprawach, podczas których, występując w roli pełnomocnika powoda lub pozwanego, przedstawią swoją argumentację.

Konkurs ma przyczynić się do promowania wiedzy na temat procesu unifikacji Europejskiego Prawa Prywatnego, a także uwydatnić ogromne znaczenie DCFR jako kompletnego zbioru reguł, które w istotny sposób ułatwią rozstrzyganie sporów, zwłaszcza w arbitrażu międzynarodowym.

Finał konkursu odbędzie się w siedzibie Sądu Arbitrażowego przy KIG w dniach 10-12 grudnia 2014 r.

Kazus konkursowy oraz informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie internetowej Sądu Arbitrażowego przy KIG.

PS