Liczne firmy oferują pomoc w prowadzeniu upadłości konsumenckiej w innym kraju. Ten biznes powoli się jednak kończy
Podpisana przez prezydenta nowelizacja prawa upadłościowego i naprawczego (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1112 ze zm.), która wejdzie w życie pod koniec 2014 r., zakłada liberalizację przepisów o upadłości konsumenckiej. Przewiduje m.in., że sąd będzie mógł oddalić wniosek, tylko gdy stan niewypłacalności powstał na skutek umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa konsumenta. Problemem nie będzie także brak środków na pokrycie kosztów postępowania – skredytuje je Skarb Państwa. Dziś przepisy są tak wymagające, że dłużnicy – by upaść – wyjeżdżają za granicę.
Podróż po bankructwo