Polski rząd skierował do Wielkiej Izby Europejskiego Trybunału Praw Człowieka odwołanie od wyroku w sprawie Palestyńczyka Abu Zubajdy i Saudyjczyka Abd al-Rahim al-Nashiriego.

W lipcu ETPC uwzględnił ich skargi i orzekł, że Polska naruszyła m.in. zakaz tortur i nieludzkiego traktowania w sprawie więzień CIA, a polskie śledztwo jest prowadzone nieefektywnie.

Szczegółów odwołania nie podano, gdyż to ETPC, a nie rząd może zdecydować o upublicznieniu złożonych dokumentów.