Mówi on o tym, że do czynności procesowych stosuje się m.in. art. 156 par. 1–4 kodeksu postępowania karnego. Pominięto par. 5, który stanowi, że stronom umożliwia się zapoznanie z aktami postępowania przygotowawczego.

Z tego powodu Trybunał Konstytucyjny uznał go za niezgodny z konstytucją (sygn. akt K 19/11). Projekt nowelizacji k.p.w. stanowi wykonanie wyroku TK. Po wejściu w życie ustawy właściciel pojazdu na podstawie zdjęcia będzie mógł wskazać, czy osobą uwiecznioną na fotografii jest on sam, czy ktoś z jego rodziny lub znajomych.

Główny Inspektorat Transportu Drogowego, nie czekając na nowelizację, na podstawie samego wyroku trybunału rozpoczął prace nad dostosowaniem systemu teleinformatycznego do wysyłania zdjęcia dokumentującego wykroczenia z pierwszą korespondencją.

– Jak tylko system zostanie dostosowany, natychmiast rozpoczniemy załączanie fotografii. Będzie to istotne ułatwienie dla kierowców – mówi Łukasz Majchrzak, dyrektor Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym w GITD.