Za rosnącą liczbą rowerzystów nie idzie rozbudowa infrastruktury, np. ścieżek. Wielu cyklistów jeżdżących legalnie po ulicach nie zna przepisów kodeksu drogowego.
Z cyklicznych badań prowadzonych przez Stowarzyszenie Kraków Miastem Rowerów wynika, że przez ostatnie 10 lat ruch tym środkiem transportu stale rósł. W najbardziej popularnych miejscach przejazdowych nawet trzykrotnie. Brakuje sprawozdań, które pokazują skalę zjawiska w całym kraju. Jest jednak kilka wskaźników pośrednich, świadczących o tym, że zjawisko jest żywiołowe. Sprzedaż rowerów rośnie. Z badań zleconych przez Polskie Stowarzyszenie Rowerowe wynika, że w ubiegłym roku ten rynek wart był ponad 1 mld zł. W samej Polsce produkuje się ich prawie milion rocznie. Z kolei w większych miastach duży wzrost ruchu wynika m.in. z wprowadzenia systemów rowerów publicznych. W Warszawie na prawie 200 stacjach na chętnych czeka ponad 2,5 tys. rowerów.
Infrastruktura bez planu