Rząd chce łatwiejszego egzekwowania orzeczeń cywilnych i handlowych sądów w UE. W ocenie rządu takie rozwiązanie w praktyce skróci czas egzekwowania długów i zmniejszy koszty obsługi tego procesu. Jednocześnie niezbędną ochronę interesów dłużnika zapewni uruchamiana na jego wniosek procedura odmowy uznania - wykonania orzeczenia - podkreśla Centrum Informacyjne Rządu.

Nowe rozwiązania ułatwią też uznawanie i wykonywanie tzw. środków ochrony orzeczonych w sprawach cywilnych. W praktyce dotyczy to przestrzegania np. zakazu zbliżania się do poszkodowanego, czy zakazu przebywania w miejscu jego zamieszkania. "Oznacza to, że poszkodowany na terytorium całej Unii Europejskiej będzie korzystał z prawa do skutecznej ochrony" - wyjaśniło CIR.

Projekt zakłada, że orzeczenia w sprawach cywilnych i handlowych wydane przez sądy innych państw członkowskich Unii Europejskiej, a także ugody sądowe i dokumenty urzędowe z tych państw będą mogły być egzekwowane w Polsce – bez konieczności uzyskania klauzuli wykonalności. Te same zasady mają dotyczyć polskich orzeczeń, które będą wykonywane w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Nowe rozwiązania powinny obowiązywać od 10 stycznia 2015 r. – zakłada rząd. Projekt wynikającej z unijnych dyrektyw nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego i ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych przygotował resort sprawiedliwości.