W ramach ochrony osobistej policjant będzie czasowo albo stale przebywał w pobliżu świadka lub pokrzywdzonego. Będzie też możliwe wskazanie osobie objętej ochroną innego niż do tej pory miejsca pobytu i zapewnienie jej bezpiecznej przeprowadzki. Otrzyma wówczas tymczasowy lokal albo pomoc w wynajęciu mieszkania i zagospodarowaniu się w nim, a także wsparcie przy załatwianiu ważnych spraw życiowych związanych z tą zmianą. Gdy nie będzie mogła podjąć pracy z powodu zagrożenia dla życia lub zdrowia bądź też nie ma źródeł utrzymania, osoba objęta ochroną otrzyma pieniądze. Przewidziane w projekcie rozwiązania umożliwić też mają przesłuchania świadków i pokrzywdzonych za pomocą telekonferencji i wideokonferencji, choćby w sali sąsiadującej z tą, w której przebywa domniemany sprawca przestępstwa.

– Nadszedł czas, aby zadbać o osoby, które pomagają wymiarowi sprawiedliwości – przekonywał poseł Witold Pahl (PO), sprawozdawca komisji rekomendujący posłom projekt ustawy.
– Świadkowie i pokrzywdzeni, którzy staną przed wymiarem sprawiedliwości po wejściu w życie ustawy, będą mieli poczucie większego bezpieczeństwa – dodał poseł Krzysztof Lipiec (PiS).
Zdaniem poseł Małgorzaty Sekuły-Szmajdzińskiej (SLD) świadek stanowi dziś w procesie najważniejsze źródło dowodowe. Jego pozycję trzeba wzmocnić, tym bardziej że w ciągu ostatnich 10 lat odnotowano 7300 skazań za użycie przemocy wobec świadka, biegłego lub innego uczestnika postępowania.
– Zmiana przepisów może wpłynąć na jakość zeznań, bo bezpieczny świadek powie więcej. Znane są przypadki, gdy przestraszony świadek nie rozpoznaje oskarżonego, nawet nie patrząc w jego stronę – podsumowała posłanka.
Etap legislacyjny
Projekt przed III czytaniem