Lepsza ochrona symboli narodowych i dostosowanie przepisów do nowoczesnych technik graficznych. To główny cel, jaki ma spełnić ustawa o symbolach państwowych Rzeczpospolitej Polskiej. Projekt przygotowało właśnie Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Jak wskazuje, obowiązujące regulacje (zawarte w ustawie o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych, t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1509), które funkcjonują od 1980 r., są archaiczne i nie pozwalają na prawidłową ochronę symboli narodowych. Chodzi m.in. o załączniki graficzne, które nie odpowiadają obecnym komputerowym systemom graficznym. W rezultacie barwy narodowe czy wizerunek godła, które widzimy w przestrzeni publicznej, często nie wyglądają tak, jak powinny. Również organy administracji napotykają na praktyczne problemy związane ze stosowaniem rozwiązań ustawowych, m.in. w przypadkach artystycznych przeróbek godła.
Wszystkie te problemy mają być rozwiązane w nowej regulacji, w której znajdą się cyfrowe załączniki graficzne i partytury hymnu. Uporządkowane zostanie również nazewnictwo ‒ nowy akt wprowadzi pojęcia „herbu państwowego Rzeczpospolitej Polskiej” i „Chorągwi Rzeczpospolitej”. Ustawa ureguluje też kwestię postępowania ze zniszczonymi flagami (mają być usuwane w sposób „godny i dyskretny”), a także niedopuszczalność umieszczania na nich napisów i symboli. Od tej reguły ustawodawca przewidział wyjątek ‒ na fladze będzie można umieścić znak Polski Walczącej.
W rezultacie do 2023 r. cała administracja publiczna ma się posługiwać takimi samymi symbolami. Wiąże się to również z koniecznością wymiany godeł i flag, m.in. w ministerstwach, urzędach, uczelniach czy kancelariach. Nowością będzie wprowadzenie wzoru kokardy narodowej, przypinanej np. do ubrań z okazji uroczystości narodowych.
Etap legislacyjny
Projekt w trakcie opiniowania