Aby zapadł pierwszy prawomocny wyrok po pozwie zbiorowym musiały upłynąć trzy lata. Na czym polega ta procedura i jak przebiega postępowanie?

W maju, po trzyletnim postępowaniu, sąd zdecydował, że mBank wypłaci 1247 klientom odszkodowanie za zawyżone raty kredytów. Kilka dni temu Sąd Okręgowy w Gdańsku odrzucił zbiorowy pozew ok. tysiąca osób przeciw Amber Gold. Teraz jedna z kancelarii domagać się odszkodowań od Skarbu Państwa, za winną uznając prokuraturę, która nie wszczęła postępowania w 2010 roku.

Również w 2006 r. odrzucono pozew rodzin ofiar katastrofy w hali MTK, ponieważ dotyczył dóbr osobistych. Kto w takim razie może składać pozwy zbiorowe i na jakich zasadach przebiega postępowanie?

Pozwy zbiorowe do postępowania cywilnego wprowadzono w 2010 roku. Dotyczą roszczeń jednego rodzaju, co najmniej 10 osób, kiedy oparte są na tej samej lub takiej samej podstawie faktycznej.

Reklama

Mają zastosowanie w sprawach o ochronę konsumentów, ale ustawa nie znajduje zastosowania dla roszczeń o ochronę dóbr osobistych. Zgodnie z przepisami roszczenia muszą zostać ujednolicone co do zapłaty przez pozwanego takiej samej kwoty.

Główne założenia:

- Pozew zbiorowy może być złożony w przypadku dochodzenia roszczeń jednego rodzaju

- Pozew zbiorowy może być złożony przez grupę min. 10 osób

- Wysokość roszczenia każdego członka grupy musi być ujednolicona

- Ujednolicenie wysokości roszczeń może nastąpić w podgrupach, liczących co najmniej 2 osoby

- Powództwo w postępowaniu grupowym wytacza reprezentant grupy (może nim być członek grupy lub powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów)

- W postępowaniu grupowym obowiązuje zastępstwo powoda przez adwokata lub radcę prawnego, chyba że powód jest adwokatem lub radcą prawnym

-Wynagrodzenie pełnomocnika nie może przekraczać 20% kwoty zasądzonej na rzecz powoda