Znane są już dokładniejsze informacje dotyczące choćby instytucji koronera. Zgodnie z projektem będzie miał on maksymalnie cztery godziny od przyjęcia wezwania na dokonanie oględzin ciała, badań pośmiertnych oraz ustalenia tożsamości osoby zmarłej. Zgodnie z zapowiedziami rządu działalność tego specjalisty będzie ograniczona wyłącznie do sytuacji, gdy pacjent zmarł nagle, bez uprzedniego kontaktu z lekarzem POZ czy zespołem ratownictwa medycznego.
Ponadto projekt reguluje zasady pochówku dziecka martwo urodzonego w przypadku, gdy nie ustalono jego płci. Jeśli w ciągu sześciu miesięcy rodzina nie zorganizuje pochówku, obowiązek ten będzie przechodził na właściwą miejscowo gminę. Przy tym możliwe będzie masowe spopielenie bądź pochowanie zwłok w zbiorowych grobie.