Spisałeś się w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021? Jeśli nie, czas na to masz tylko do końca września, czyli do czwartku, do północy włącznie. Udział w badaniu jest obowiązkowy, a odmowa wiąże się z karą w wysokości do 5 tys. zł. Za podanie nieprawdziwych informacji grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności.

Spis powszechny odbywa się raz na 10 lat i dotyczy każdej osoby mieszkającej stale bądź czasowo na terenie Polski. Jest obowiązkowy. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 rozpoczął się 1 kwietnia 2021 r i potrwa do 30 września. Według najnowszych danych GUS spisało się już ponad 90 proc. z nas. Urząd kieruje też coraz więcej wniosków do sądu o ukaranie nieposłusznych obywateli.

Jak można się spisać w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021

Obowiązkową formą jest samospis internetowy. Metoda uzupełniająca to spis przez telefon, na infolinii spisowej lub wywiad z rachmistrzem. Rachmistrz dzwoni z numeru telefonu 22 828 88 88 lub 22 279 99 99. Może również zapukać do drzwi mieszkania w celu przeprowadzenia wywiadu bezpośredniego. Rachmistrzowie skontaktują się z osobami, które nie spisały się samodzielnie przez Internet oraz nie spisały się na infolinii lub nie zrealizowały spisu przez wywiad telefoniczny z rachmistrzem.

W przypadku obawy przed wpuszczeniem rachmistrza spisowego należy poprosić o identyfikator i sprawdzić jego tożsamość na stronie internetowej https://spis.gov.pl lub na infolinii pod numerem telefonu 22 279 99 99.

Ważna informacja dla seniorów. W przypadku braku komputera lub problemu z jego obsługą, można dokonać samospisu w najbliższym urzędzie gminy w punkcie spisowym.

Niedawno, bo 25 września 2021 r. GUS, biorąc pod uwagę zbliżający się dużymi krokami koniec spisu oraz fakt, że jednak spory odsetek społeczeństwa jest mocno zapracowany zorganizował nawet nocne spisywanie w wybranych punktach spisowych.

Co grozi za niewzięcie udziału w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021

Należy pamiętać, że rachmistrzowi nie można odmówić realizacji spisu. Według GUS brak udziału w spisie to praktycznie to samo, co odmowa w nim udziału.

Odmowa wzięcia udziału w NSP wiąże się z karą w wysokości do 5 tys. zł. Za podanie nieprawdziwych informacji grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności. W wypadku mniejszej wagi sprawcy grozi grzywna.

Co z danymi zbieranymi w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021

Nie należy się o obawiać o pozyskiwane dane. Te chroni tajemnica statystyczna. Dane jednostkowe zbierane i gromadzone w badaniach przeprowadzanych w ramach statystyki publicznej są poufne i podlegają szczególnej ochronie. Pracownicy statystyki publicznej są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy statystycznej.

Czy jestem już spisany w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021

Niektórzy obywatele mogą nawet nie wiedzieć, że mają już obowiązek spisu za sobą. Aplikacja na stronie internetowej działa w ten sposób, że obywatel może być spisany również przez inną osobę. Najczęściej jest to domownik, który podaje w swoim formularzu dane współzamieszkującego, żonę, męża czy dzieci. Dlatego warto sprawdzić, czy nie jest się wśród osób, które „spisały się nieświadomie”.

Jak to zrobić? Wystarczy wejść na stronę https://spis.gov.pl i podjąć próbę spisu. Jeśli po zalogowaniu się i wpisaniu numeru PESEL system poinformuje, że spis został już zakończony, to całego procesu nie trzeba powtarzać. Nasze dane urzędnikom są już znane.

W razie jakichkolwiek wątpliwości warto zadzwonić na infolinię, by się upewnić. Numer na infolinię spisową to: 22 279 99 99 (opłata zgodna z taryfą operatora). Infolinia działa od poniedziałku do niedzieli w godzinach 8:00-20:00.

Kto się musi spisać w Narodowym Spisie Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Jak wyjaśnia GUS, spisowi podlegają "osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami na terenie Polski oraz osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania". Podlegają mu także "mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami".

Co należy spisać w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021

Formularz spisu składa się z dwóch części. Pierwsza dotyczy nieruchomości, w której mieszka spisywany. Pytania dotyczą formy własności, ogrzewania, powierzchni, liczby pokoi, podłączenia kanalizacji, stanu technicznego budynku, czy roku oddania do użytku nieruchomości.

Druga część jest indywidualna dla każdej osoby. Dotyczy m.in. relacji rodzinnych, wykształcenia, wykonywanego zawodu lub migracji.

Formularz do samospisu zaprojektowany został w taki sposób, aby przejście do kolejnego pytania zależało od odpowiedzi udzielonej na pytanie poprzednie.

W ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań zostaną zebrane następujące dane:

 • płeć;
 • wiek;
 • adres zamieszkania;
 • stan cywilny;
 • kraj urodzenia;
 • kraj posiadanego obywatelstwa.
 • bieżący status aktywności zawodowej – pracujący, bezrobotni, bierni zawodowo;
 • lokalizacja miejsca pracy;
 • rodzaj działalności zakładu pracy;
 • zawód wykonywany;
 • status zatrudnienia;
 • wymiar czasu pracy;
 • rodzaj źródła utrzymania osób;
 • rodzaje pobieranych świadczeń.
 • Poziom wykształcenia.
 • samoocena niepełnosprawności;
 • prawne orzeczenie o niepełnosprawności lub niezdolności do pracy;
 • stopień niepełnosprawności;
 • grupy schorzeń powodujące trudności w wykonywaniu codziennych czynności.
 • okres zamieszkania w obecnej miejscowości;
 • miejsce poprzedniego zamieszkania w kraju;
 • miejsce zamieszkania rok przed spisem;
 • fakt przebywania kiedykolwiek za granicą;
 • rok przyjazdu /powrotu do Polski;
 • miejsce zamieszkania za granicą – kraj (dla osób przebywających kiedykolwiek za granicą);
 • kraj przebywania i rok wyjazdu z Polski (dla osób przebywających czasowo za granicą).
 • narodowość – przynależność narodowa lub etniczna;
 • język, którym posługują się osoby w kontaktach domowych;
 • wyznanie – przynależność do wyznania religijnego.
 • stopień pokrewieństwa z reprezentantem gospodarstwa domowego;
 • tytuł prawny gospodarstwa domowego do zajmowanego mieszkania.
 • rodzaj pomieszczeń mieszkalnych;
 • stan zamieszkania mieszkania;
 • własność mieszkania;
 • liczba osób w mieszkaniu;
 • powierzchnia użytkowa mieszkania;
 • liczba izb w mieszkaniu;
 • wyposażenie mieszkania w urządzenia techniczno-sanitarne;
 • rodzaj stosowanego paliwa do ogrzewania mieszkania;
 • tytuł prawny zamieszkiwania mieszkania przez gospodarstwo domowe;
 • rodzaj budynku, w którym znajduje się mieszkanie;
 • stan zamieszkania budynku;
 • wyposażenie budynku w urządzenia techniczne;
 • powierzchnia użytkowa mieszkań w budynku;
 • liczba izb w budynku;
 • własność budynku;
 • liczba mieszkań w budynku;
 • rok wybudowania budynku.