Po raz dziewiąty odbyły się państwowe egzaminy wstępne na aplikacje: adwokacką, radcowską, notarialną oraz po raz siódmy odbył się państwowy egzamin konkursowy na aplikację komorniczą.

Do egzaminów przed 68 komisjami egzaminacyjnymi przystąpiło łącznie ok. 9 770 osób, spośród których na aplikację adwokacką – ok. 3 680 osób, na aplikację radcowską – ok. 4 760 osób, na aplikację notarialną – ok. 790 osób, a na aplikację komorniczą – ok. 540 osób.

Na podstawie telefonicznych informacji od przewodniczących komisji egzaminacyjnych odnotowano następujące wstępne wyniki:

- egzamin wstępny na aplikację adwokacką zdało ok. 53,6%, tj. ok. 1 970 osób (dla porównania, w roku 2013 zdawalność wyniosła 53,1%, w roku 2012 – 54,8%, zaś w roku 2011 – 52%),
- egzamin wstępny na aplikację radcowską zdało ok. 48,6%, tj. ok. 2 300 osób (w roku 2013 zdawalność wyniosła 46,5%, w roku 2012 – 50,5%, zaś w roku 2011 – 45,4%),
- egzamin wstępny na aplikację notarialną zdało ok. 44,1 %, tj. ok. 350 osób (w roku 2013 zdawalność wyniosła 35,8%, w roku 2012 – 27,5%, zaś w roku 2011 – 15,4%),
- egzamin konkursowy na aplikację komorniczą zdało ok. 33,6%, tj. ok. 180 osób (w roku 2013 zdawalność wyniosła 74,3%, w roku 2012 – 80,8%, zaś w roku 2011 – 83,9%).


Ze wstępnych informacji uzyskanych telefonicznie od przewodniczących komisji egzaminacyjnych wynika, że:

- na aplikację adwokacką najwyższą zdawalność odnotowano w komisji egzaminacyjnej w Łodzi – ok. 67,9%, najniższą zaś w komisji egzaminacyjnej w Częstochowie – 38%,
- na aplikację radcowską najwyższą zdawalność odnotowano w komisji egzaminacyjnej w Łodzi – ok. 63,5%, najniższą zaś w komisji egzaminacyjnej w Opolu – 36,8%,
- na aplikację notarialną najwyższą zdawalność odnotowano w komisji egzaminacyjnej w Krakowie – 53,1%, najniższą zaś w komisji egzaminacyjnej w Katowicach – 34,2%,
- na aplikację komorniczą najwyższą zdawalność odnotowano w komisji egzaminacyjnej we Wrocławiu – 46,3%, najniższą zaś w komisji egzaminacyjnej w Warszawie – 23,9 %.


Od 1 stycznia 2015 roku ponad 4 800 osób będzie mogło rozpocząć aplikacje prawnicze.

Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości