Każdy, kto chce pozyskać dane geodezyjne i kartograficzne musi pamiętać, że taka usługa jest płatna. Tylko podmioty realizujące zadania publiczne mogą liczyć na zwolnienie z opłaty. W tym poradniku dowiecie się, jak pozyskać takie dane z różnych urzędów.

Jak złożyć wniosek

Wniosek o dane geodezyjne i kartograficzne można złożyć zarówno w urzędzie, listownie lub za pomocą portalu PZGiK. Na początek trzeba scharakteryzować, jakich danych potrzebujemy. Można bowiem uzyskać dane z obszaru Centralnego, Wojewódzkiego i Powiatowego.

Jakie dokumenty są potrzebne – forma listowna lub osobiście

W celu złożenia wniosku w urzędzie lub listownie należy pobrać, wydrukować i wypełnić odpowiednie załączniki, odpowiadające wskazany obszarom danych i skierowane bezpośrednio do odpowiednich urzędów. Czyli odpowiednio wnioski składamy w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii, w Urzędzie Marszałkowskim lub Starostwie Powiatowym.

Co ważne, jeśli jest potrzeba uzyskania danych rejestrów — PRG, PRNG, BDOO, PRPOG, ortofotomapy, dane obserwacyjne ASG-EUPOS, BDOT10k lub numerycznego modelu terenu (w tym NMT i NMPT) – nie trzeba składać wniosku. Dane te są dostępne na stronie GUGiK lub geoportal.gov.pl.

Jakie dokumenty są potrzebne – forma elektroniczna

W celu uzyskania materiałów geodezyjnych i kartograficznych z Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii wystarczy wejść na stronę portalu udostępniającego materiały centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. https://pzgik.geoportal.gov.pl/imap/ Następnie zalogować się lub założyć konto. W kolejnym kroku trzeba wybrać materiały zasobu (cały proces odbywa się automatycznie — wystarczy, że dodamy materiały do koszyka). Po zrealizowaniu zamówienia zostaniemy poinformowani o przygotowaniu Dokumentu Obliczenia Opłaty. Informacja zostanie wysłana do wiadomości dostępnych z poziomu Panelu Klienta. Należy zapłacić za materiały, odebrać je wraz z licencją na ich wykorzystanie. Sposób odbioru zależy od wskazania we wniosku.

W przypadku materiałów z zasobu wojewódzkiego lub powiatowego warto złożyć wniosek przez ePUAP. DO tego będzie potrzebny profil zaufanego lub certyfikat kwalifikowany (tzw. bezpieczny podpis elektroniczny). Pozwalają one potwierdzić twoją tożsamość. W niektórych urzędach marszałkowskich jest możliwość skorzystania z portalu umożliwiającego złożenie wniosku on-line i udostępnienie materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Taką możliwość daje np. portal PZGiK dla województwa dolnośląskiego.

Ile to kosztuje:

Informację o opłacie wnioskodawca otrzymuje po złożeniu wniosku. Wysokość opłaty zależy między innym od:
- celu wykorzystywania materiałów, które dostaniesz. Jeśli na przykład będą to cele edukacyjne i materiały będą udostępniane w formie elektronicznej – otrzymasz je bezpłatnie,
- sposobu udostępniania – elektronicznie czy papierowo,
- ilości materiałów,
- baz danych, z których otrzymacie materiały.Opłatę można wnieść zarówno za pośrednictwem przelewu na konto wskazane przez odpowiedni urząd lub opłacić w kasie.

Jak długo trzeba czekać?

Termin realizacji wniosku zależy między innymi od czasu, jaki urząd potrzebuje na przygotowanie materiałów. Należy zapłacić za materiały, zanim zostaną odebrane. Gdy urząd otrzyma wpłatę, przygotuje materiały. Sposób odbioru zależy od tego, co jest wpisane we wniosku — odbiór osobisty, listownie, drogą elektroniczną. Należy pamiętać, że materiały można wykorzystać tylko zgodnie z załączoną do nich licencją.

Więcej informacji oraz procedurę wnioskowania o materiały geodezyjne i kartograficzne można znaleźć pod tym adresem.