Jest starszym prawnikiem w dziale postępowań spornych warszawskiego biura Weil, Gotshal & Manges. Współpracę z kancelarią rozpoczął w 2010 r. Wcześniej przez trzy lata pracował w dziale regulacyjnym innej międzynarodowej kancelarii prawnej. Specjalizuje się w prowadzeniu skomplikowanych sporów gospodarczych, w szczególności na rzecz podmiotów z sektorów energetycznego i transportu. W 2012 r. skutecznie reprezentował klienta w jednym z najbardziej skomplikowanych sporów z zakresu zamówień publicznych w historii KIO, dotyczącego kontraktu o wartości ponad 6 mld zł. Obecnie jest pełnomocnikiem w kilkunastu precedensowych sprawach z zakresu rynku kapitałowego przed Komisją Nadzoru Finansowego oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym, wymagających nie tylko doskonałej znajomości procedury, ale także prawnych i technicznych aspektów funkcjonowania polskiego i zagranicznych rynków kapitałowych. Do jego sukcesów zaliczyć można także kilka wygranych w precedensowych sprawach sądowych dotyczących procesów M&A oraz skomplikowanych spraw regulacyjnych, gdzie kilkukrotnie udało mu się przełamać utrwaloną linię orzeczniczą, wygrywając krytyczne dla klienta postępowania odwoławcze.

Ukończył studia doktoranckie na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, otworzył przewód doktorski i obecnie kończy pisać pracę z zakresu arbitrażu na temat dopuszczalności i zakresu modyfikacji międzynarodowych kontraktów handlowych przez sądy arbitrażowe.

Jest czynnym skoczkiem spadochronowym i płetwonurkiem, co roku bierze udział kilku ekstremalnych marszach na orientację na dystansach przekraczających 100 km.