Swobody obywatelskie zostały nadmiernie ograniczone – uznał Trybunał Konstytucyjny.
Nowelizację prawa o zgromadzeniach z 14 września 2012 r. zaskarżyli do TK grupa posłów oraz rzecznik praw obywatelskich. Zmiany to efekt inicjatywy prezydenta Bronisława Komorowskiego po zamieszkach podczas obchodów Święta Niepodległości w 2011 roku. Zgodnie z nowelizacją można zakazać organizacji dwóch lub więcej zgromadzeń w tym samym miejscu i czasie. W przepisach pojawiła się też definicja zgromadzenia jako zgrupowania co najmniej 15 osób.
W wyroku trybunał zaznaczył, że ustawodawca zbyt drastycznie ograniczył wolność zgromadzeń. Przed wydaniem orzeczenia reprezentant Sejmu Eugeniusz Kłopotek przekonywał, że ustawa jest bardzo dobra i nie ogranicza swobód tych obywateli, którzy chcą organizować pokojowe zgromadzenia.