Trybunał w Luksembergu zgodził się z argumentacją Komisji Europejskiej, że prowizje pobierane przez MasterCard od płatności transgranicznych naruszają unijne zasady w dziedzinie ochrony konkurencji oraz stwierdził, że regulatorzy mają prawo zlikwidować takie opłaty. 

Początkowo za operacje transgraniczne Mastercard pobierał prowizję w wysokości od 0,4 do 1,05 proc. wartości plus 0,05 euro przy płatnościach kartą debetową Maestro oraz od 0,8 do 1,2 proc. w przypadku dokonywania płatności kartą kredytową. W firma porozumiała się z Komisją Europejską w sprawie obniżenia jej do do 0,3 proc. w przypadku kart kredytowych i 0,2 proc. dla kart debetowych. Jak podaje agencja Bloomberg, decyzja TSUE może spowodować wznowienie bądź wszczęcie nowych postępowań sądowych przeciwko organizacjom płatniczym przez urzędy antymonopolowe w krajach UE.