Przedstawiciele organizacji prorodzinnych spotkali się w Warszawie. W komunikacie po tym spotkaniu ostrzegają, że pod pozorem przeciwdziałania przemocy konwencja "zmierza do wymuszania zmian społecznych niszczących małżeństwo, rodzinę, wychowanie dzieci i pozytywną tradycję". Organizacje apelują też do parlamentarzystów o odrzucenie ustawy bazującej na ideologii gender.

W dokumencie podkreślono, że przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet, dzieci i mężczyzn jest konieczne, ale we wspomnianej konwencji nie chodzi o rozwiązanie tego problemu. Autorzy tekstu zgłaszają też swoje wątpliwości co do zgodności z konstytucją niektórych zapisów Konwencji.

Organizacje prorodzinne podkreślają też, że problematyka przeciwdziałania przemocy domowej jest w Polsce przedmiotem rozbudowanej regulacji ustawowej. Nie istnieją też obecnie jakiekolwiek względy prawne czy społeczne, które usprawiedliwiałby przyjęcie kolejnej, kosztownej regulacji w tej mierze.