Dlatego projekt w zakresie obniżenia opłat nie powinien być przedmiotem dalszych prac. W pierwszej kolejności konieczne jest wypracowanie i wdrożenie w życie właściwego modelu instytucji wyboru komornika (art. 8), która to zmiana będzie miała zasadniczy wpływ na zainteresowanie zawodem (dziś okazuje się być znikome, pomimo deregulacji), jak i na dochody osiągane przez komorników.

Dopiero po osiągnięciu tego celu zasadne będzie podjęcie rzetelnych badań w zakresie finansowania egzekucji, które pozwolą na dokonanie oceny celowości i możliwości ewentualnego obniżenia opłat egzekucyjnych i ich wpływu na funkcjonowanie egzekucji w Polsce.

Cały felieton czytaj w eDGP.