Publikacja rozliczeń finansowych komitetów wyborczych przyczyni się do poszerzenia obywatelskiej kontroli życia publicznego – ocenia Helsińska Fundacja Praw Człowieka petycję Fundacji im. Stańczyka.

Fundacja Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka z siedzibą w Krakowie skierowała petycję do Państwowej Komisji Wyborczej, której celem jest wzmocnienie jawności finansowania wyborów samorządowych poprzez upublicznianie na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej zestawień dokumentów finansowych komitetów wyborczych.

Obecnie dostępne są one tylko w biurze Komisarza Wyborczego w danym województwie oraz w Warszawie, w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej.

Petycję podpisały drogą elektroniczną 22 organizacje pozarządowe, w tym Fundacja im. Stefana Batorego i Helsińska Fundacja Praw Człowieka, która uznała tę inicjatywę za "niezwykle wartościową, szczególnie w kontekście budowania zaufania społeczeństwa do instytucji publicznych", dodając, że "publikacja rozliczeń finansowych komitetów wyborczych niewątpliwie przyczyni się do poszerzenia obywatelskiej kontroli życia publicznego, a co za tym idzie do rozwoju polskiej demokracji". Podpisało ją również 37 osób, którym bliskie są tematy ochrony prawa człowieka do informacji oraz przejrzystości życia publicznego w Polsce.

Poniżej treść petycji oraz stanowisko Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Petycja Fundacji im. Stańczyka
pobierz plik
Stanowisko Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka
pobierz plik