Celem konkursu jest popularyzacja problematyki umowy handlowej UE-USA wśród studentów szkół wyższych.

O zwycięstwo mogą powalczyć wszyscy studenci kształcący się zarówno na studiach licencjackich, jak i magisterskich, w trybie dziennym, zaocznym i wieczorowym.

Prace należy przesłać w terminie do 15 listopada 2014 r. na adres: ttip@pism.pl. Do konkursu mogą być zgłaszane eseje w języku angielskim, do 15 tys. znaków.

Nagrodami w konkursie są: wyjazd studyjny do Londynu, publikacja eseju w kwartalniku PISM, czy też trzymiesięczny staż w PISM.

Źródło: WPiAUW