W czwartek wchodzą w życie nowe przepisy unijne ws. przewożenia pieniędzy przez granicę; w przypadku gdy przewożona kwota wynosi co najmniej 10 tys. euro, przy wjeździe i wyjeździe z UE trzeba będzie złożyć deklarację organom celnym Służby Celno-Skarbowej lub organom Straży Granicznej.

3 czerwca w życie wchodzą regulacje unijnego rozporządzenia 2018/1672 z 23 października 2018 r. w sprawie kontroli środków pieniężnych wwożonych do Unii lub wywożonych z Unii, a także rozporządzenie wykonawcze do tego aktu, ustanawiające wzory niektórych formularzy oraz przepisy techniczne dotyczące skutecznej wymiany informacji na mocy tego rozporządzenia. Nowe regulacje rozszerzają obowiązki m.in. osób przewożących pieniądze przez granicę.

"Jeśli będzie to kwota co najmniej 10 000 euro, to przy wjeździe i wyjeździe z UE trzeba będzie złożyć deklarację tych środków właściwym organom celnym Służby Celno-Skarbowej lub organom Straży Granicznej" - tłumaczy nowe przepisy resort finansów. Środek lokomocji nie ma tu znaczenia - podkreślono.

Rozporządzenie 2018/1672 rozszerza obowiązki osób przemieszczających pieniądze przez granicę i obszary kontroli przeprowadzanych przez służby graniczne. Dotyczy to przepływu środków pieniężnych w transporcie - np. pieniędzy wwożonych do Unii lub wywożonych z Unii w przesyłkach pocztowych, kurierskich, cargo lub ładunkach kontenerowych. Rozszerzono także definicję środków pieniężnych o towary używane jako wysoce płynne środki przechowywania wartości i karty przedpłacone.

Ministerstwo informuje, że gdy pieniądze - co najmniej 10 tys. euro - są wwożone do Unii lub wywożone z niej, a deklarację składa podróżny, musi on je zgłosić. Natomiast jeśli pieniądze są przesyłane w przesyłkach, organy celne mogą wymagać od nadawcy lub odbiorcy lub ich przedstawiciela, by złożył deklarację ujawnienia pieniędzy w ciągu 30 dni.