Przepisy dotyczące pozwów zbiorowych nie działają wystarczająco skutecznie – uważają przedstawiciele Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, która po raz drugi przygotowała raport na temat funkcjonowania ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym.

Zdaniem autorów raportu w przepisach powinna pojawić się możliwość dochodzenia roszczeń dotyczących ochrony dóbr osobistych. Ponadto należy poszerzyć listę instytucji legitymowanych do działania w charakterze reprezentanta grupy w takim postępowaniu, np. o Rzecznika Ubezpieczonych. Autorzy raportu zwracają też uwagę, że przepisy dotyczące ogłoszenia w prasie o toczącym się postępowaniu grupowym powinny być bardziej elastyczne i uwzględniać możliwość informowania o sprawie za pośrednictwem internetu. Ponadto ich zdaniem konieczne jest uregulowanie przez uczestników postępowania wzajemnych obowiązków i zasad współpracy. HFPC zwraca też uwagę, że ustawa nie zawiera skutecznego mechanizmu polubownego rozwiązywania spraw grupowych, a ustawodawca powinien przyspieszyć postępowania grupowe.

Z raportu wynika też, że duże znaczenie dla funkcjonowania postepowań grupowych ma możliwość ograniczenia roszczeń do żądania ustalenia odpowiedzialności pozwanego, a pomoc prawna świadczona reprezentantowi grupy wymaga od adwokata albo radcy prawnego znacznie większego nakładu pracy oraz zaangażowania niż w tradycyjnym procesie.