Zapadł wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przepisów o dostępnie służb specjalnych do bilingów obywateli. Orzeczenie dotyczyło także przeprowadzania kontroli operacyjnych – zakładania podsłuchów oraz przeglądania korespondencji.

Trybunał za niekonstytucyjne uznał nieprecyzyjne przepisy regulujące korzystanie z podsłuchów. Co więcej, jako niezgodny z konstytucją wskazano brak instytucji kontrolującej sięgania po bilingi. Jako częściowo niezgodnie z konstytucją określono przepisy o dostępie służb specjalnych do billingów obywateli.

Wyrok to konsekwencja skargi Rzecznika Praw Obywatelskich i Prokuratora Generalnego na przepisy regulujące działania służb o dostępie do bilingów i zasadach stosowania kontroli operacyjnej, takiej jak np. podsłuchy .

Stanisław Trociuk, zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich podkreślał, że skarżący nie kwestionowali potrzeb służb specjalnych - chcieli tylko regulacji zgodnych z konstytucją i prawami człowieka. Prawnik stwierdził, że ustawa zasadnicza musi być traktowana poważnie, dlatego "jeśli mówi się o ochronie prawa do prywatności, to obywatel musi mieć zapewnioną możliwości ochrony tego prawa nawet wówczas, gdy władza niejawnie ingeruje w jego dobro".

Unieważnienie zapisów uznanych za niekonstytucyjne zgodnie z decyzją TK nastąpi za 18 miesięcy