W przypadku wszczęcia tzw. wtórnego postępowania upadłościowego, czyli w sytuacji, w której sąd innego państwa UE jako pierwszy ogłosi upadłość firmy, a polski sąd podejmie postępowanie wtórne, roszczenia zwolnionych pracowników będą lepiej chronione. Wynika to z nowelizacji nowelizacji ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, która właśnie weszła w życie.

Zgodnie z obowiązującymi od 24 lipca przepisami, w przypadku wszczęcia wtórnego postępowania upadłościowego zwalniani pracownicy otrzymają środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (m.in. zaległe pensje i odprawy). Dotychczas w polskim prawie wtórna upadłość nie była przesłanką niewypłacalności.