Tylko jedna osoba z aplikacji prokuratorskiej w KSSiP nie zdała egzaminu zawodowego. Dużo gorzej poszło asystentom prokuratorów.

Do egzaminu przystąpiło 46 aplikantów II rocznika aplikacji prokuratorskiej i wszyscy otrzymali pozytywne oceny z części pisemnej. Tylko jednej osobie nie powiodło się na części ustnej egzaminu.

Natomiast aż siedmiu z dziewięciu asystentów prokuratorów uzyskało negatywny wynik z pisemnej części egzaminu i nie zostało dopuszczonych do części ustnej.

Jeden aplikant, który powtarzał egzamin, w tym roku zaliczył obie części.

Ogólna zdawalność tegorocznego, drugiego egzaminu prokuratorskiego przeprowadzonego przez KSSiP wyniosła w tym roku 85,7 proc.