Polska naruszyła zakaz tortur oraz przewlekle prowadziła śledztwo w celu wyjaśnienia sprawy – orzekł trybunał w Strasburgu
Teraz Skarb Państwa musi wypłacić odszkodowania dwóm osobom przetrzymywanym w tajnym więzieniu CIA.
Sprawa rozpatrywana przez Europejski Trybunał Praw Człowieka dotyczyła skarg Palestyńczyka Abu Zubajdy i Saudyjczyka Abd al-Rahima al-Nasziriego. Przekonywali, że w latach 2002–2003 za przyzwoleniem polskiego rządu byli przetrzymywani oraz torturowani w tajnym więzieniu CIA na terenie Polski. Według ustaleń trybunału niezgodne z międzynarodowym prawem traktowanie więźniów miało odbywać się w ośrodku polskiego wywiadu w Starych Kiejkutach. Jedną ze stosowanych metod miało być podtapianie.