Obowiązek odwołania ze stanowiska komornika, który skończył 70 lat jest równoznaczny z dyskryminacją ze względu na wiek - stwierdził rzecznik praw obywatelskich.

Prof. Irena Lipowicz wystąpiła do ministra sprawiedliwości z prośbą o zajęcie stanowiska w spawie przepisu ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, określającego ograniczenie wiekowe dla wykonywania zawodu komornika. RPO zauważa, że ustawodawca w żaden sposób nie uzasadnił wprowadzenia takiego rozwiązania, a nawet podjął działania sprzeczne z aktualnymi dążeniami do rządu do wydłużenia aktywności zawodowej Polaków.

RPO powołuje się przy tym na dyrektywę Rady UE 2000/78/W, która wyznacza ogólne warunki równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy oraz wskazuje, w jakich sytuacjach odmienne traktowanie pracowników w zależności od wieku nie stanowi dyskryminacji ze strony państwa. Zdaniem rzecznika regulacja ustanawiająca limit wieku dla komorników, nie spełnia warunków określonych w dyrektywie, a także nie wchodzi w zakres dopuszczalnych ograniczeń wolności wykonywania zawodu, których mówi konstytucja.