Chodzi o zmianę art. 13 ustawy – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1990 ze zm.), zgodnie z którym pieszy ma pierwszeństwo przed pojazdem dopiero wtedy, gdy już znajduje się na pasach. Zmiana brzmienia ust. 1 tego przepisu polega na przyznaniu pierwszeństwa również osobie wchodzącej na przejście. Ta zasada nie będzie dotyczyć tramwaju, którego droga hamowania jest dłuższa niż pozostałych pojazdów.
– Sformułowanie pieszy „wchodzący” na jezdnię jest nie do końca szczęśliwe, bo gdy dojdzie do wypadku, zaczną się spory dotyczącego tego, czy pieszy już wchodził na jezdnię czy nie. Moim zdaniem lepiej byłoby, gdyby przyznać pierwszeństwo pieszemu „zbliżającemu się do przejścia” – ocenia prof. Ryszard Stefański z Uczelni Łazarskiego. – Dlatego równie ważne jak informowanie o rozszerzeniu uprawnień jest przypominanie pieszym, że nadal obowiązuje art. 14 ust. 1 p.r.d., który zabrania wchodzenia na jezdnię, w tym również na przejście dla pieszych, bezpośrednio pod jadący pojazd – dodaje ekspert.