Apel o pilne podjęcie prac legislacyjnych do Ministerstw Gospodarki, a także Infrastruktury i Rozwoju wysłali przedstawiciele 19 przewoźników, którzy w sumie zatrudniają ponad 10 tys. kierowców.Potrzeba zmian w przepisach wynika z zamieszania, jakie w funkcjonowaniu firm spowodowała uchwała Sądu Najwyższego z 12 czerwca w sprawie ryczałtów za nocleg dla kierowców ciężarówek (sygn. akt II PZP 1/14). Sąd stwierdził, że umożliwienie noclegu w kabinie tira nie jest równoznaczne z zapewnieniem bezpłatnego noclegu. Nie ma przy tym znaczenia, jak jest wyposażona szoferka.
Otwiera to tysiącom kierowców drogę do występowania z roszczeniami o wypłatę zaległych noclegów za trzy lata wstecz. Średnia wysokość rekompensaty to 80 tys. zł. Szacunki dla całego sektora mówią o 1,5 do 2,5 mld zł.
Branża domaga się doprecyzowania przepisów określających obowiązki pracodawców w transporcie drogowym. Przede wszystkim chodzi o określenie minimalnych wymagań w zakresie warunków zapewnienia przez pracodawcę noclegu kierowcy w podróży służbowej, z uwzględnieniem przepisów unijnych (rozporządzenia WE 561/2006), specyfiki pracy kierowcy oraz postępu technologicznego w zakresie konstrukcji i wyposażenia pojazdów. To zadanie dla minister infrastruktury i rozwoju Elżbiety Bieńkowskiej.
– Postulujemy też zróżnicowanie i dostosowanie stawek ryczałtu za nocleg do rzeczywistych kosztów ponoszonych przez kierowców – wylicza Paweł Trębicki, prezes Raben Transport, jeden z autorów wystąpienia do rządu. – Pilnych rozwiązań legislacyjnych wymaga także rozwiązanie kwestii roszczeń pracowniczych związanych z noclegiem w kabinie kierowcy za lata poprzednie, przed wydaniem uchwały SN – dodaje Trębicki. Chodzi o stworzenie przepisów międzyczasowych, które uniemożliwią występowanie z roszczeniami za lata poprzednie.
Z kolei 2 tys. firm podpisało petycję do ministra pracy zorganizowaną przez branżowe czasopismo „Transport Manager”. Przedsiębiorcy domagają się zmiany zapisów rozporządzenia w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 167). Chodzi o wyłączenie grupy zawodowej kierowców spod przepisów rozporządzenia albo określenie w nim, że ryczałty za noclegi przysługują tylko wtedy, kiedy zostało to określone w umowie z pracodawcą, regulaminie lub w przepisach wewnątrz-zakładowych. – To można zrobić najszybciej, ale zmian wymaga też ustawa o czasie pracy kierowców – dodaje Marek Loos z „Transport Managera”.
Zdaniem Iwony Szwed z biura prawnego Arena 561 wszelkie nowe przepisy zarówno z rozporządzenia, jak i ustawy powinny jednak być tworzone z poszanowaniem przepisów wewnątrzzakładowych. – Należy uznać, że jeśli pracodawca z pracownikiem uzgodnili wypłatę ryczałtów np. według kodeksu pracy, to taki obowiązek ciąży na pracodawcy. Jeśli nie uzgodnili takich świadczeń, to nie powinno być podstawy do roszczeń – uważa prawniczka.
– Dopiero pisemne uzasadnienie wyroku pozwoli określić skutki uchwały i odpowiedzieć na pytanie o zakres ewentualnych prac legislacyjnych – dodaje mec. Joanna Jasiewicz z Kancelarii Gide Loyrette Nouel.