Postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku będą wpisywane do rejestru spadkowego KRN - wynika z projektu nowelizacji kodeksu cywilnego i innych ustaw.

Propozycja ta uniemożliwi kilkakrotne stwierdzanie spadku po tym samym zmarłym, ponieważ w rejestrze znajdą się też akty poświadczenia dziedziczenia sporządzane przez notariuszy.

Obecnie nie ma przepisów, które uniemożliwiłyby kilkakrotne stwierdzanie spadku przed sądem przez tę samą osobę. Nabycie spadku można stwierdzić nawet po wielu latach, gdyż sama możliwość ustalenia spadkobiercy nie przedawnia się. Pracownicy sądu z kolei najczęściej nie sprawdzają, czy orzeczenie nie zapadło już przed laty. Wpisanie postanowienia do rejestru sądowego ma zakończyć wielokrotne orzekanie w tej samej sprawie.

EŚ/Źródło: Dziennik Gazeta Prawna