1 maja 2016 r. kończy się okres przejściowy na zakup ziemi rolnej przez cudzoziemców. Wygląda jednak na to, że po tym terminie w dalszym ciągu nie będą mogli jej kupować. Sejm zamierza bowiem wprowadzić ograniczenia innego typu.

Koalicja jest już w tej sprawie po słowie. Na ostatnim spotkaniu PO i PSL poświęconym sytuacji po aferze podsłuchowej był to jeden z głównych postulatów ludowców. A już następnego dnia PSL złożył do laski marszałkowskiej projekt ustawy, który utrudnia obrót ziemią cudzoziemcom. „Zakłada się ograniczenie nabywania nieruchomości rolnych przez osoby nieuprawnione, nabywające je w innych celach niż prowadzenie produkcji rolnej” – napisano w uzasadnieniu do ustawy.

Ludowcy chcą przy okazji zwiększyć uprawnienia Agencji Nieruchomości Rolnych. Jak wyglądałby handel ziemią po wejściu w życie ustawy? Jeśli rolnik chciałby sprzedać część gospodarstwa, będzie miał do wyboru dwie drogi.