Przemiany współczesnego rynku pracy, liberalizacja dostępu do zawodów prawniczych i zmiana wymagań wobec rynku usług prawniczych sprawiły, że Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie wprowadziła nowy model kształcenia prawników - do 31 lipca w WSIiZ można składać podania na 3-letnie studia I stopnia na kierunku prawo.

3-letnie studia I stopnia z zakresu prawa są skierowane do kreatywnych, dynamicznych osób, które praktyczną wiedzę i umiejętności z zakresu prawa zamierzają wykorzystać w pracy zawodowej zaraz po ukończeniu studiów.

Prawnik to nie tylko adwokat

- Praktyczna wiedza prawna stanowi ważny element współczesnego życia gospodarczego. Przedsiębiorcy poszukują nie tylko adwokatów czy radców prawnych, ale przede wszystkim absolwentów studiów prawniczych umiejętnie łączących wiedzę prawną z elementami ekonomii, psychologii, socjologii czy zarządzania – wyjaśnia dr Kamilla Kurczewska z WSIiZ.

Trzyletnie studia prawnicze pozwalają zdobyć podstawową wiedzę z zakresu: prawa administracyjnego, cywilnego i karnego, a także poznać prawne mechanizmy funkcjonowania gospodarki wolnorynkowej, zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz relacje między kontrahentami biznesowymi.

- W programie studiów rezygnujemy z przedmiotów doktrynalnych, historycznych oraz ściśle teoretycznych na rzecz praktycznego programu studiów. To wykształci u absolwentów umiejętności właściwej analizy i stosowania przepisów prawa, sporządzania pism procesowych oraz rozwiązywania problemów prawno-ekonomicznych związanych z obrotem gospodarczym - tłumaczy Urszula Pasieczna, rzecznik prasowy WSIiZ.

W planach studiów przewidziane są unikatowe w skali kraju gry decyzyjne z obszaru prawa. Z kolei zwiększenie wymiaru liczby godzin przeznaczonych na praktyki pozwoli studentom poznać zasady funkcjonowania sądów, prokuratur, kancelarii prawnych, a także organów administracji publicznej - np. urzędu miasta, urzędu wojewódzkiego oraz zasady obsługi administracyjno-prawnej przedsiębiorców.

Wyjść naprzeciw pracodawcom

W planach studiów oprócz tradycyjnych przedmiotów z zakresu m.in. prawa cywilnego, prawa administracyjnego czy prawa i postępowania karnego są: polityka gospodarcza, prawo działalności gospodarczej, zwalczanie nieuczciwej konkurencji, opodatkowanie działalności gospodarczej, prawo konkurencji i konsumentów, podstawy zarządzania, psychologia, mediacje.

- Nowością w stosunku do klasycznych, pięcioletnich programów kształcenia są specjalności, które studenci mogą realizować już od trzeciego semestru studiów. Dobór specjalności wynika z analizy zapotrzebowania na rynku pracy na absolwentów o konkretnej, praktycznej wiedzy, umiejętnościach i kompetencjach społecznych - informuje rzecznik WSIiZ. - Aktualnie studenci mogą wybierać następujące specjalności: Prawo w gospodarce, Organizacja wymiaru sprawiedliwości oraz Administracja gospodarcza w Unii Europejskiej i na Ukrainie. Zajęcia na każdej specjalności prowadzone są przez doświadczonych praktyków - dodaje.

Licencjat z prawa daje też absolwentom solidne podstawy do rozpoczęcia studiów prawniczych II stopnia i następnie, po ukończeniu właściwej aplikacji, ubiegania się o pracę w klasycznych zawadach prawniczych: sędziego, prokuratora, adwokata.

- Można też wybrać inną ścieżkę kształcenia. 3-letnie studia prawnicze są znakomitym uzupełnieniem wykształcenia ekonomistów i socjologów. Absolwenci studiów I stopnia mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia m.in. w WSIiZ na kierunku administracja. Tak szeroki zakres wykształcenia pozwoli absolwentom poczuć się pewnie na rynku pracy - zaznacza Pasieczna.