Komisja Europejska słusznie nałożyła na spółkę Intel ponad miliard euro grzywny – orzekł Sąd Unii Europejskiej. To najwyższa do tej pory kara, jaką został obarczony pojedynczy przedsiębiorca za antykonkurencyjne praktyki stosowane w Unii.
Intel – amerykański monopolista na rynku procesorów x86, niezbędnych przy produkcji komputerów – zażądał od luksemburskiego Sądu uznania za nieważną decyzji karzącej go za działania wypierające z europejskiego rynku konkurencję. Ewentualnie oczekiwał znacznego obniżenia grzywny.
Reklama
Intel wszczął proces, mimo że – jak udowodniła KE – nie tylko wyrugował ze światowego rynku niemal wszystkich liczących się konkurentów. Udzielał także czterem wiodącym producentom komputerów – firmom Dell, Lenovo, Hewletti-Packard i NEC – rabatów pod warunkiem, że będą nabywać od niego prawie wszystkie potrzebne im procesory x86. Wypłacał również znaczne kwoty spółce Media-Saturn w zamian za to, że sprzedawała wyłącznie komputery zawierające jego procesory i płacił producentom za opóźnienie wprowadzania na rynek produktów z procesorami jedynego starającego się utrzymać na rynku konkurenta, czyli spółki AMD. W ten sposób – zdaniem komisji – amerykański gigant również w Europie zniwelował w zasadzie zdolność miejscowych producentów do konkurowania jakością. To zaś zmniejszyło innowacyjność i różnorodność oferty trafiającej do konsumentów.
Sąd uznał argumenty komisji i oddalił w całości skargę Intelu. Orzekł, że kara nałożona za zaledwie pięć lat naruszania zasad konkurencji nie jest nieproporcjonalna, a więc ani niesłuszna, ani zbyt wysoka. Wynosi bowiem zaledwie 4,15 proc. rocznego obrotu Intela, podczas gdy dopuszczalne jest nawet 10 proc. Sąd dodał, że komisja w tak drastycznym przypadku nadużycia pozycji dominującej nie miała obowiązku badania, czy płatności na rzecz największych producentów i sprzedawcy komputerów były w stanie ograniczyć w UE konkurencję. Musiała jedynie wykazać, że Intel przyznał korzyść finansową uzależnioną od spełnienia warunku wyłączności.
Sąd podkreślił przy tym, że rabaty lojalnościowe w oczywisty sposób miały tu cel antykonkurencyjny, polegający na wyeliminowaniu z rynku AMD przez uniemożliwianie tej spółce sprzedaży jej procesorów. To zaś mogło wywrzeć istotne, natychmiastowe i przewidywalne skutki w Europejskim Obszarze Gospodarczym. Dlatego sąd utrzymał ponadmiliardową karę nałożoną przez KE na Intel.
ORZECZNICTWO
Wyrok Sądu Unii Europejskiej z 12 czerwca 2014 r. w sprawie T-286/09.