W programie sympozjum "The Functions of the Supreme Court - issues of process and administration of justice" są wystąpienia m.in. profesorów Sorbony, University College w Londynie i uniwersytetu w Turynie.

Spotkanie organizuje Wydział Prawa i Administracji UW, Sąd Najwyższy, Krajowa Rada Sądownictwa oraz International Association of Procedural Law.