Zanim pracodawca podpisze z pracownikiem umowę o pracę, często wymaga przedstawienia mu aktualnego zaświadczenia o niekaralności.

Jednostką wydającą zaświadczenia o niekaralności jest Krajowy Rejestr Karny. Uzyskanie takiego zaświadczenia nie wiąże się z żadnymi skomplikowanymi procedurami - dokument można uzyskać w dniu złożenia wniosku o jego wystawienie.

Za zaświadczenie trzeba zapłacić

W celu otrzymania zaświadczenia o niekaralności wymagane jest złożenie zapytania o informację z Krajowego Rejestru Karnego w odpowiednim punkcie KRK. W momencie składania zapytania niezbędne jest uiszczenie opłaty, której wysokość zależna będzie od ubiegającego się o niego podmiotu. Zgodnie z przepisami za wydanie zaświadczenia o niekaralności dla osoby fizycznej trzeba zapłacić 50 złotych, natomiast 100 zł zapłacą osoby chcące otrzymać zaświadczenie o niekaralności dotyczące podmiotu zbiorowego.

Po wniesieniu opłaty osoba wnioskująca o wydanie zaświadczenia o niekaralności otrzyma znaczek opłaty sądowej, który należy nakleić na formularz zapytania. Znaki opłaty sądowej można kupić w siedzibie biura informacyjnego KRK lub w kasach sądów powszechnych.

Formularz zapytania o informację z Krajowego Rejestru Karnego dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Formularz należy po wypełnieniu podpisać, a w momencie jego składania okazać dowód tożsamości ze zdjęciem.

Wypełniony i opłacony formularz zapytania o informację z Krajowego Rejestru Karnego można złożyć osobiście w Biurze Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego lub jednym z Punktów Informacyjnych KRK działających przy sądach powszechnych na terenie całego kraju. Możliwe jest również przesłanie wniosku pocztą na adres Biura Informacyjnego KRK.

Adres: Biuro Informacyjne KRK, ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa

Odbioru zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego może dokonać osoba składająca wniosek o jego wydanie, a także inna osoba niż wskazana we wniosku. W takim przypadku musi ona jednak posiadać pisemne upoważnienie od wnioskodawcy i mieć przy sobie dowód osobisty.

Ważność zaświadczenia o niekaralności

Od momentu wystawienia zaświadczenie o niekaralności zachowuje ważność przez sześć miesięcy. Po tym okresie konieczne jest złożenie kolejnego wniosku o wydanie zaświadczenia.