Ministerstwo sprawiedliwości pracuje nad projektem kompleksowego uregulowania zakresu i trybu składania oświadczeń majątkowych. W jednej ustawie ma zostać ujęte wszystko, co wiąże się ze składaniem i publikowaniem tego typu oświadczeń.

Obecnie przepisy dotyczące oświadczeń majątkowych urzędników można znaleźć aż w 27 ustawach, a samych wzorów oświadczeń jest 14 (różnią się zakresem podawania danych, terminami ich składania, a także sankcjami za niezłożenie lub podanie danych niepełnych. Ministerstwo sprawiedliwości zamierza więc ujednolicić zasady składania oświadczeń majątkowych i ewentualnych kar za niedopełnienie tego obowiązku.

Resort sprawiedliwości zapowiada też poszerzenie grona osób, które będą zobowiązane do składania oświadczeń majątkowych - obowiązek ten ma dotyczyć wszystkich stanowisk i funkcji, w przypadku których obowiązek złożenia oświadczenia majątkowego jest uzasadniony względami przejrzystości życia publicznego oraz skuteczności systemu prewencji i kontroli antykorupcyjnej.