Minister sprawiedliwości wciąż analizuje sprawozdanie prokuratora generalnego za 2013 r. Nowością jest formuła tej oceny
Szef resortu sprawiedliwości – który ma przedstawić opinię o raporcie PG premierowi – postanowił zapytać, jak działalność prokuratury oceniają policja, CBA, ABW i inne służby. Zwrócił się też o opinię do środowiska prokuratorskiego, związku zawodowego i stowarzyszeń. Ministerstwo poprosiło też Krajową Radę Prokuratury (KRP) o wyrażenie opinii w sprawie „sytuacji kadrowej”, „działań usprawniających organizację pracy prokuratur” oraz „ewentualnych problemów związanych z zachowaniem zasady niezależności prokuratorów”.
Odpowiedzi przesłały już CBA, ABW i Straż Graniczna. Ale nowa świecka tradycja budzi skrajne emocje.