Przestawiając zaproponowane przez rząd rozwiązania minister spraw wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz powiedział, że były tworzone z myślą o tych problemach, które zidentyfikowano po aferze Amber Gold. Najważniejsze z tych problemów to: dublowanie się kompetencji tych służb, rozproszenie zadań i osłabienie funkcji rozpoznawczych na rzecz działań śledczych. "To były wnioski z Amber Gold, gdzie informacje posiadane zarówno przez ABW jak i Policję na czas nie zostały właściwie zinterpretowane i uruchomione w formie przeciwdziałań"- powiedział Sienkiewicz.

Antonii Macierewicz, zgłaszając wniosek o odrzucenie projektów w pierwszym czytaniu powiedział, że robi to ze względu na bezpieczeństwo państwa i służb specjalnych. Mówiąc to wspomniał o agresji Rosji na Ukrainę. W jego opinii, to co zaproponował rząd to „nie jest żadna reforma, ale koncepcja, która rozbija całkowicie wypracowany przed 16-tu laty i przez 16 lat funkcjonujący jednolity model, w którym służby specjalne zależą od premiera lub ministra koordynatora do spraw służb specjalnych” 

SLD skrytykowało rozwiązanie zgodnie z którym szef ABW będzie podlegał ministrowi spraw wewnętrznych. Stanisław Wziątek powiedział, że odsuwanie premiera od służb specjalnych jest błędem, ponieważ musi mieć on „nieprzesianą” informację o poważnych zagrożeniach bezpieczeństwa państwa pochodzącą z pierwszej ręki. SLD ma też wątpliwości czy likwidacja kolegium do spraw służb specjalnych jest dobrym posunięciem.

Mirosław Pawlak z PSL punkt po punkcie wymieniał przepisy, które jego zdaniem wymagają doprecyzowania w dalszych pracach.. „Klub PSL stoi na stanowisku potrzeby uchwalenia zaproponowanego przedłożenia, które jednakże będzie musiało być poddane bardzo szczegółowej i wnikliwej, a w wielu przypadkach i krytycznej analizie”- mówił poseł.

Paweł Olszewski z PO przekonywał, że zaproponowane zmiany zmierzają do doprecyzowania kompetencji w służbach, są logiczne , spójne i odpowiadające wymogom obecnych czasów. "My oczywiście jako klub PO będziemy wspierali te rozwiązania i o szczegółach, które będą przedmiotem dyskusji na posiedzeniach komisji, będziemy dyskutowali konkretnie"- dodał. 

Artur Dębski z Twojego Ruchu mówił, że wątpliwości jego klubu dotyczą przekazania nadzoru nad ABW ministrowi spraw wewnętrznych oraz kwestii utworzenia Komisji Kontroli Służb Specjalnych - niezależnego organu wyposażonego w szerokie uprawnienia kontrolne. Ludwik Dorn w imieniu Solidarnej Polski poparł projekt dotyczący AW i jednocześnie opowiedział się za odrzuceniem projektu dotyczącego ABW.

Projekty ustaw reformujących AW i ABW zakładają, że sł Agencja Wywiadu nadal będzie podlegała premierowi. Natomiast Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego przejdzie pod nadzór ministra spraw wewnętrznych. Zmianie ulegnie też zakres spraw, którymi ABW będzie się zajmowała. Będzie to służba wyspecjalizowana w przeciwdziałaniu we wczesnym rozpoznawaniu zagrożeń, przeciwdziałaniu terroryzmowi, ochronie informacji niejawnych i w kontrwywiadzie. ABW nadal będzie zajmować się przestępstwami gospodarczymi, ale tylko takimi, które godzą w bezpieczeństwo ekonomiczne państwa, czyli gdy straty dla budżetu wyniosą powyżej 16 milionów złotych.