Podczas długiego weekendu majowego w 2013 roku policjanci zatrzymali ok. 4,5 tys. nietrzeźwych kierowców (ponad 90 proc. zatrzymanych miało we krwi więcej niż 0,5 promila). Z kolei w czasie ostatnich świąt wielkanocnych policja zatrzymała ponad 1,3 tys. kierowców. Każdy z nich stwarzał zagrożenie dla życia i zdrowia swojego, a także innych uczestników ruchu. Narażał się też na dotkliwe konsekwencje finansowe.

Zgodnie z polskim prawem, jeśli sprawca wypadku prowadził pojazd po spożyciu alkoholu, ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie z polisy OC poszkodowanemu, a następnie ma prawo wystąpić do sprawcy o zwrot tej kwoty.

Obecnie średnie odszkodowanie wypłacane poszkodowanemu z ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu w związku z kolizją czy wypadkiem wynosi ponad 5 tys. zł. Istnieją jednak setki przypadków, w których wysokość odszkodowania za zdarzenie drogowe, wypłacone przez zakład ubezpieczeń poszkodowanym lub ich rodzinom, liczona jest w setkach tysięcy złotych. Z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów wypłacane jest bowiem często nie tylko odszkodowanie za uszkodzony samochód, ale także środki na naprawienie tzw. szkód osobowych.

Katalog świadczeń przysługujących poszkodowanemu jest szeroki i może obejmować np.:

• zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę,
• zwrot wszelkich kosztów związanych z wypadkiem tj. np. kosztów związanych z rehabilitacją, opieką nad poszkodowanym itp.
• rentę (np. w związku z utratą/ograniczeniem możliwości zarobkowych).

W przypadku śmierci poszkodowanego, roszczenia, które mogą być zgłoszone przez uprawnionych, to zwrot kosztów związanych z pogrzebem, zadośćuczynienie, stosowne odszkodowanie, jak również renta.

Dodatkowo, z ubezpieczenia OC przysługuje odszkodowanie za szkody rzeczowe (np. zwrot kosztów związanych ze zniszczeniem kamienicy w Słupsku w kwietniu 2013 r.).

Dług, jaki nietrzeźwy kierowca ma do spłacenia za jazdę po pijanemu, może skutkować egzekucją komorniczą i dotyczyć każdego elementu majątku rodziny: np. domu i comiesięcznej pensji. Co więcej, jeśli nietrzeźwy kierowca pozostaje z małżonkiem we wspólnocie majątkowej, obowiązek spłaty zadłużenia dotyczy także współmałżonka.

Świadoma jazda z pijanym kierowcą jest przez sąd traktowana jak przyczynienie się do własnej szkody. Oznacza to, że pasażer, jeśli zostanie poszkodowany, otrzyma odszkodowanie ograniczone o stopień przyczynienia się do szkody (przyczynienie określane jest w procentach).
Marcin Tarczyński, Analityk, Polska Izba Ubezpieczeń