Firma, która użyczy swojego potencjału wykonawcy składającemu ofertę, będzie wraz z nim ponosiła solidarną odpowiedzialność w razie kłopotów. Rząd poparł poselską propozycję
Zamówienia publiczne powinny trafiać w ręce firm sprawdzonych i gwarantujących sprawną realizację inwestycji. Dlatego w przetargach stawiane są warunki dotyczące chociażby doświadczenia. Od końca 2009 r., kiedy weszła w życie jedna z nowelizacji ustawy – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), wykonawcy składający ofertę nie muszą ich jednak spełniać samodzielnie. Mogą się posiłkować zasobami podmiotów trzecich, o ile udowodnią, że będą nimi dysponować w trakcie realizacji zamówienia. W ten sposób firma, która nigdy w życiu nie wybudowała mostu, może wygrać przetarg na postawienie takiej przeprawy. Wystarczy, że pokaże oświadczenie przedsiębiorcy mającego doświadczenie w takich pracach, który potwierdzi użyczenie swoich zasobów.

Granice patologii